vrijdag 25 juli 2014

Wet Laruelle 2014

Het voorstel van minister Laruelle om de pensioenmalus volledig af te schaffen werd door de ministerraad goedgekeurd en is van kracht sinds 1 januari 2014.  Deze pensioenmalus bestond enkel nog in het pensioenstelstel van zelfstandigen. Door dit te realiseren heeft minister Laruelle opnieuw een belangrijke stap vooruit gezet binnen het sociaal statuut van een zelfstandige.

Als gevolg van het malussysteem verloor de zelfstandige een deel van zijn pensioen wanneer hij besliste dat hij vroeger wilde stoppen met werken. De enige uitzondering was wanneer de zelfstandige in 2013 een loopbaan van minstens 41 jaar achter de rug had. Dankzij minister Laruelle is dit malussysteem volledig afgeschaft en zullen zelfstandigen geen deel van hun pensioen verliezen bij vervroegd pensioen. Voor meer informatie verwijzen we naar http://www.sabinelaruelle.be.

Welke beleggingen kan men nog aanraden?

Sterck Magazine - Welke beleggingen kan men nog aanraden voor de voorzichtige, conservatieve belegger? Spaarrekeningen, termijnrekeningen, staatsobligaties en andere "veilige" beleggingen brengen nog weinig op. Bovendien roept men al jaren dat er een serieuze rentestijging gaat komen, die dan op haar beurt een negatieve invloed zal hebben op bestaande obligaties en obligatiefondsen.

Vooreerst lijkt die serieuze rentestijging er nog niet aan te komen, dus al je geld afwachtend op spaarrekeningen houden brengt weinig soelaas.

Er zijn zeker nog obligatiefondsen die rendement opleveren, zoals de fondsen in hoogrentende bedrijfsobligaties. Waarom in een fonds? Omdat je zo het risico sterk spreidt en omdat er een bekwame beheerder op toekijkt. Kies dus zeker niet het eerste beste obligatiefonds dat door je bank voorgesteld wordt. Sommige banken werken met een zogezegde open architectuur (aanbieden van fondsen van andere beheerders), maar die open architectuur is maar beperkt tot de enkele fondsenbeheerders waarmee ze samenwerken en bepaalde afspraken hebben. Laat je de beste van de klas in dit segment zoeken!