donderdag 22 december 2016

Eindejaarswensen

Wij danken je voor de aangename samenwerking het voorbije jaar en wensen je fijne feestdagen en een voorspoedig 2017!

Vanwege het PFA-team
Stefan, Conny, Chiara, Mariska en Bart


dinsdag 30 augustus 2016

Belastingen op uw privé buitenlandse huurinkomsten

Als u een vakantiewoning heeft in het buitenland, moet u de huurinkomsten hiervan aangeven in België. Maar wordt u daarop dan ook belast en hoe moet u die huurinkomsten aangeven?

Aangifte van een onroerend goed in het buitenland
  1. Het onroerend goed wordt verhuurd: u moet dan de huur aangeven die u in 2015 effectief ontvangen heeft, maar u mag de belasting die u hierop in het buitenland reeds betaald heeft in mindering brengen.
  2. Het onroerend goed wordt niet verhuurd: in dat geval moet u de huurwaarde opgeven in uw privé aangifte. De huurwaarde is de jaarlijkse gemiddelde huur die u had kunnen ontvangen als u het pand wel had verhuurd. Voor landen zoals Frankrijk waar iets vergelijkbaars bestaat als het Belgisch kadastraal inkomen, mag dat fictieve inkomen aangegeven worden als huurwaarde.
  3. Het onroerend goed wordt slechts sporadisch verhuurd: dan moet u de combinatie maken. U geeft enerzijds de effectief ontvangen huurgelden (- reeds betaalde belasting daarop) aan voor de verhuurde periodes en voor de andere maanden geeft u de huurwaarde op.
Wordt u belast op deze huurinkomsten?

Het antwoord is NEEN. Volgens de dubbelbelastingverdragen worden inkomsten uit onroerende goederen immers belast in het land waar het onroerend goed gelegen is.

Het land waar u uw fiscale aangifte moet doen (= waar uw woonplaats is) mag diezelfde inkomsten niet opnieuw belasten.

Wordt u belast?

Uw buitenlandse inkomsten verhogen uiteraard wel uw totaal belastbaar inkomen en bepalen daardoor het belastingtarief in de privé aangifte vermits de tarieven hier progressief zijn.

Voor 2015 is het hoogste tarief (50%) van toepassing vanaf een beroepsinkomen van € 37.870.

Indien uw beroepsinkomen in 2015 sowieso meer is dan € 37.870, zullen de buitenlandse huurinkomsten dus geen verschil meer maken.

Indien enkel uw beroepsinkomsten die grens niet overschrijden, maar u die grens wel overschrijdt door de aangifte van uw buitenlandse huurinkomsten, maken ze dus wel een verschil, ttz worden uw beroepsinkomsten toch belast in de hoogste schijf.

Vanaf 2016 is er een automatische uitwisseling van fiscale informatie tussen de Europese landen en bestaat de kans op een boete indien u geen aangifte doet of gedaan heeft.

maandag 18 juli 2016

RIZIV-statuut voor logopedisten en zelfstandige verpleegkundigen


Goed nieuws voor de zelfstandige verpleegkundigen en logopedisten.

Binnenkort wordt ook voor jullie het sociaal statuut voor de RIZIV-bijdrage ingevoerd. Daardoor kunnen jullie een RIZIV-bijdrage genieten als jullie toetreden tot de nationale conventie. Deze bijdrage wordt gestort in een contract voor pensioenopbouw en/of gewaarborgd inkomen.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

donderdag 26 mei 2016

2de pijler blijft fiscaal belangrijk ondanks dalende rentevoet

De aanhoudende renteverlaging op kapitaalbeschermende producten noodzaakt ook de pensioenmaatschappijen om hun gegarandeerde rente op groepsverzekeringen, IPT’s en VAPZ naar 0% te brengen.

Diegenen die een 2de pijler product onderschreven hebben bij Delta Lloyd Life kregen ondertussen een bericht van de maatschappij dat zij vanaf 1 juni de gegarandeerde rente voor nieuwe stortingen zal aanpassen naar 0%.

Let wel, dit betekent geenszins dat u geen rendement meer zal genieten. Er wordt sowieso ook winstdeelname toegekend aan deze contracten.

Zowat alle pensioenmaatschappijen adviseren cliënten, die streven naar een hoger rendement, meer en meer om te investeren in Tak 23 fondsen in plaats van te kiezen voor de Tak 21 formule.

Hierbij toch enige bemerking : wie ervoor kiest om zijn pensioenpremies te beleggen in open fondsen (Tak 23) geniet uiteraard geen kapitaalsbescherming.

Wel mag verwacht worden dat de rendementen in deze formule de komende jaren hoger zullen liggen dat die van de Tak 21 formule.

Voor wie echter geen enkel kapitaalrisico wenst te lopen, is beleggen in Tak 23 misschien niet de juiste keuze.

Delta Lloyd Life blijft zich echter wel onderscheiden van de meeste andere pensioenmaatschappijen op vlak van bescherming en flexibiliteit van de contracten.

Voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en overlijdensdekkingen hebben zij nog steeds een zeer sterk aanbod.

Ook op vlak van flexibiliteit in beheer van de pensioenreserve onderscheidt deze maatschappij zich sterk in de markt.

Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen over uw 2de pijler contract, neem zeker contact op met ons voor een individuele evaluatie van uw dossier.maandag 7 maart 2016

Tweede verblijf


Taks op een tweede verblijf is soms ongrondwettig. Wilt u weten wanneer deze taks van toepassing is en of deze ook geldt deze voor u?
Neem gerust contact op met ons kantoor, wij helpen u graag verder.

dinsdag 1 maart 2016

OmniNatuur: de verzekering tegen schade aan jouw auto door natuurramp

AG Insurance lanceert de verzekering OmniNatuur. Met deze verzekering kan je je wagen verzekeren tegen schade door natuurrampen. Uit een onderzoek van AG Insurance blijkt dat er één kans op drie is dat onweders gepaard gaan met hagel, met de nodige schade aan de wagen tot gevolg. De klassieke BA motorrijtuigen vergoedt deze schade niet. Enkel indien je een omnium- of Multirisk verzekering hebt, kan je rekenen op tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij. AG Insurance heeft daarom het product OmniNatuur ontwikkeld. Deze verzekering dekt de schade die het gevolg is van overstromingen, hagel, storm, onweer, bliksem, grondverschuivingen en vallende stenen, ook wanneer je onderweg bent met de wagen. De premie bedraagt slechts € 5/maand of € 60/jaar en is dezelfde voor elk type voertuig, ongeacht de waarde, leeftijd of het merk. Er wordt geen vrijstelling gehanteerd wanneer de herstelling gebeurt bij een door AG Insurance erkende hersteller.

Wens je graag meer informatie of vrijblijvend een offerte, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor.

woensdag 24 februari 2016

Dividenduitkering of loon?Dividenduitkeringen aan 27% maken loon opnieuw fiscaal aantrekkelijk! Loon zorgt voor opbouw van sociale bescherming, een dividend doet dat niet!

maandag 15 februari 2016

Interne pensioenvoorziening als bedrijfsleider


Voorziet uw bedrijf nog in een interne pensioenvoorziening voor u als bedrijfsleider?
Let dan op voor de nieuwe wetgeving in het kader van de pensioenhervorming. Vermijd een belasting van 54%.

dinsdag 2 februari 2016

Nagelmackers stort meer dan 2 miljoen euro door aan cliëntenOp 31 januari 2016 stortte Nagelmackers 2,2 miljoen euro retrocessies door aan cliënten Private Banking die kozen voor de all-inclusive tariefformule. Retrocessies zijn de bedragen die Nagelmackers in de loop van het afgelopen jaar ontving van externe fondsbeheerders omdat de bank hun fondsen selecteerde voor de portefeuille van haar cliënten.

 
Bron: www.nagelmackers.be